Πρόεδρος του Δ.Σ.Χ. ο Ισίδωρος Τσούρος. Εκτύπωση
Κυριακή, 27 Φεβρουάριος 2011 18:22
Πρόεδρος του Δ.Σ.Χ. ο Ισίδωρος Τσούρος.

Εγγεγραμμένοι:102
Ψήφισαν:101
ΤΣΟΥΡΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ 62
ΝΥΚΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 33
ΛΕΥΚΑ 4
ΑΚΥΡΑ 2