Αρχική

Συνδεση ΧρηστηΕιδήσεις απο το Lawnet.gr

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

ΝΟΜΟΣ

Συνδεδεμενοι Χρηστες

Έχουμε 10 επισκέπτες συνδεδεμένους
nomiki_voithia


ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΙΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Παρασκευή, 19 Σεπτέμβριος 2014 09:44

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΧΙΟΥ

Χίος 12 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στα πλαίσια της εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 3910/11 «Δυνατότητα άσκησης των Ασκούμενων Δικηγόρων στις γραμματείες των Δικαστηρίων», ο Δικηγορικός Σύλλογος Χίου ανακοινώνει ότι:

Στις 12-09-2014 στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου, οδός Ροδοκανάκη 30 και ώρα 10.00πμ έγινε δημόσια κλήρωση, παρουσία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ενδιαφερομένων υποψηφίων Ασκουμένων κ. Τουρνή Παντελή του Λεοντίου, Καλαϊτζή Δέσποινας του Παναγιώτη και Καταρέλου Δήμητρας του Ελευθερίου.

Στην ανωτέρω κλήρωση επελέγη η κ. Καλαϊτζή Δέσποινα του Παναγιώτη.

Η Πρόεδρος                                                                   Ο Γ. Γραμματέας

Ανθ. Ζαννάρα                                                                   Αύγ. Πιπίδης

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Τετάρτη, 17 Σεπτέμβριος 2014 13:28

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

ΛΗΞΗ ΑΠΟΧΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-9-2014

Η ΣYNTΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΙΚΑ

***************

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, εγκρίνει το περιεχόμενο του ιδιωτικού συμφωνητικού σχετικά με τις αμοιβές των δικηγόρων που συνεργάζονται με το ΙΚΑ, όπως αυτό συμφωνήθηκε και απεστάλη από τη διοίκηση του Ιδρύματος και αποφασίζει τη λήξη της αποχής των δικηγόρων της χώρας από τις υποθέσεις του ΙΚΑ (των δικηγόρων του ΙΚΑ ανά υπόθεση, των δικηγόρων του ΙΚΑ με πάγια αντιμισθία και των δικηγόρων των αντιδίκων του ΙΚΑ),η οποία είχε ξεκινήσει στις 5-5-2014.

Κατόπιν τούτου, οι Δικηγόροι επανέρχονται στην άσκηση των καθηκόντων τους, τη  Δευτέρα  15 Σεπτεμβρίου 2014.

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Τετάρτη, 17 Σεπτέμβριος 2014 12:39

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους, ότι ο Ειρηνοδίκης κ. Διάκος, θα παραμείνει - παρά την μετάθεσή του στο Ειρηνοδικείο της Ρόδου- στην υπηρεσία του Ειρ/κείου Χίου, έως τον Σεπτέμβριο του 2015

Η Πρόεδρος/το ΔΣ
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Τρίτη, 02 Σεπτέμβριος 2014 13:49

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΧΙΟΥ

www.dsx.gr

Χίος 2 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 

 

**************** 

Κατόπιν του υπ. αριθμ. 58294οικ./29-8-2014 εγγράφου της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Δικαιοσύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καλούνται οι ασκούμενοι δικηγόροι που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών, ήτοι από την 16ηΣεπτεμβρίου 2014 έως την 15η Μαρτίου 2015 στα Δικαστήρια της Χίου, να υποβάλουν την αίτησή τους, από 3 Σεπτεμβρίου 2014 μέχρι και την 11η Σεπτεμβρίου 2014, 

Σύμφωνα με την με αριθμ. 13147/28-2-2012 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα «Πρακτική άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στα δικαστήρια της χώρας» (ΦΕΚ 722/13-3-2012) ορίσθηκε ότι ο συνολικός αριθμός των ασκουμένων που θα απασχοληθεί για χρονικό διάστημα μέχρι έξι μηνών στα Εφετεία, Πρωτοδικεία, Ειρηνοδικεία και Εισαγγελίες της χώρας, δύναται να ανέλθει για την δικαστική περιφέρεια Χίου σε ένα (1) άτομο. Τα εξαμηνιαία χρονικά διαστήματα θα αρχίζουν την 16η Σεπτεμβρίου και 16η Ιανουαρίου κάθε έτους (μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2014).

Δικαίωμα άσκησης στα δικαστήρια της Χίου έχουν οι ασκούμενοι δικηγόροι που δεν έχουν συμπληρώσει δώδεκα (12) μήνες άσκησης από της εγγραφής τους στο Δ.Σ. Χίου. 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

(ΑΝΘΙΠΠΗ ΖΑΝΝΑΡΑ)                                  (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΠΙΠΙΔΗΣ)

Πρόσκληση για πραγματοποίηση δικηγορικής άσκησης στα δικαστήρια XIOY (προθεσμία- διευκρινίσεις)

4 Σεπτεμβρίου 2014/Ανακοινώσεις

Ε.Σ.Π.Α.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ XIOY 

Χίος, 4 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(αφορά τους ασκούμενους δικηγόρους) 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 5 του Κώδικα Δικηγόρων, προβλέπεται ότι :

« Μέρος της άσκησης, διάρκειας έως έξι μηνών μπορεί να γίνει στο πολιτικό και διοικητικό Εφετείο ή Πρωτοδικείο ή στην αντίστοιχη Εισαγγελία της έδρας του Δικηγορικού Συλλόγου που είναι εγγεγραμμένος ο ασκούμενος. Ο αριθμός των ασκουμένων, η κατανομή αυτών σε τμήματα και η εξειδίκευση των καθηκόντων που θα επιτελούν, καθορίζονται από τα όργανα διοίκησης του Εφετείου, Πρωτοδικείου ή της Εισαγγελίας, μετά από γνώμη του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. Ο ασκούμενος λαμβάνει αμοιβή που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.» 

Δια της παρούσας και κατ’εφαρμογή των ανωτέρω, ο Δικηγορικός Σύλλογος Χίου

απευθύνει στους ασκουμένους Δικηγόρους του Πρωτοδικείου Χίου την κατωτέρω πρόσκληση :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΧΙΟΥ 

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Χίου, έχοντας υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 5 του Ν.Δ. 3026/1954 (Φ.Ε.Κ. Α’ 235), όπως προστέθηκε με το άρθρο 33 του Ν. 3910/2011 (Φ.Ε.Κ. Α’ 11) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 68 του Ν. 3994/2011 (Φ.Ε.Κ. Α’ 167), σχετικά με την άσκηση των ασκουμένων δικηγόρων στα δικαστήρια

- την υπ’ αρίθμ. 74953οικ./22-8-2011 Κ.Υ.Α. του Υφυπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με το ύψος της αμοιβής των ασκουμένων δικηγόρων στα δικαστήρια,

- την υπ’ αρίθμ. 71946οικ./24-8-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σχετικά με την εξειδίκευση της εφαρμογής του άρθρου 33 του Ν. 3910/2011 (Φ.Ε.Κ. Α’ 11), και

- την υπ’ αρίθμ. 56791/24-8-2011 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Δικαιοσύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 33 του Ν. 3910/2011 (Φ.Ε.Κ. Α’ 11)

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι

Όσες-ους ασκούμενες-ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών, στο  Πρωτοδικείο, στο Ειρηνοδικείο ή στην Εισαγγελία Χίου,

Να υποβάλουν την αίτησή τους, από την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014.

Οι θέσεις των ασκουμένων δικηγόρων που θα απασχοληθούν στα δικαστήρια της Χίου ορίζονται σε μία (1) ανά εξάμηνο. 

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

- Η θεσμοθέτηση της άσκησης στα δικαστήρια αποσκοπεί στη βελτίωση της απονομής της πολιτικής, ποινικής και διοικητικής δικαιοσύνης. Ειδικότερα, οι  ασκούμενοι  αφενός  θα αποκτήσουν σφαιρική άποψη για τον τρόπο λειτουργίας της  δικαιοσύνης,  βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα της εμπειρικής τους γνώσης και αφετέρου θα συμβάλουν στη επιτάχυνση των χρόνων απονομής  της  δικαιοσύνης.

- Οι ασκούμενοι τοποθετούνται σε τμήματα από τους διευθύνοντες τα δικαστήρια (εφετεία, πρωτοδικεία, ειρηνοδικεία) και τις εισαγγελίες.

- Στην προσεχή περίοδο, η άσκηση των ασκουμένων στα δικαστήρια θα ξεκινήσει στις 16-9-2014 και θα ολοκληρωθεί στις 15-3-2015.

- Το ωράριο απασχόλησης είναι 09.00 – 14.00. Η παρουσία και η τήρηση του ωραρίου ελέγχεται από τον προϊστάμενο του τμήματος.

- Οι ασκούμενοι δικηγόροι αξιολογούνται από τον προϊστάμενο διεύθυνσης του δικαστηρίου.

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

- Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει α) να είναι ασκούμενοι δικηγόροι, εγγεγραμμένοι στο Δικηγορικό Σύλλογο Χίου ή β) να έχουν καταθέσει αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο Χίου αλλά δεν έχουν λάβει ακόμα αριθμό μητρώου επειδή εκκρεμεί η αποδοχή της αίτησής τους ή γ) να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο Χίου και, εφόσον επιλεγούν, να εγγράφονται ταυτόχρονα με την έναρξη της άσκησής τους στα δικαστήρια.

- Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν:

α) ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και όνομα μητέρας,

β) αριθμό μητρώου Δικηγορικού Συλλόγου Χίου ή υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν καταθέσει αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή στο Σύλλογο αλλά δεν έχουν λάβει ακόμα αριθμό μητρώου καθώς εκκρεμεί η αποδοχή της αίτησής τους ή υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο Χίου και, εφόσον επιλεγούν, θα εγγραφούν ταυτόχρονα με την έναρξη της άσκησής τους στα Δικαστήρια,

γ) τηλέφωνο επικοινωνίας,

δ) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), και

ε) μέχρι δύο (2) προτιμήσεις δικαστηρίων (ΣΗΜ: η δήλωση προτίμησης είναι ενδεικτική).

Επίσης, συνυποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι :

α) τα ανωτέρω στοιχεία είναι αληθινά,

β) δεν έχουν εγγραφεί στο Δικηγορικό Σύλλογο Χίου πριν από την 16η Σεπτεμβρίου 2013 και ως εκ τούτου δεν συμπληρώνουν δώδεκα (12) μήνες άσκησης μέχρι  την 16η Σεπτεμβρίου 2014, και

γ) δεσμεύονται να αποδεχθούν τη θέση τους, εφόσον επιλεγούν και δεν συντρέχει έκτακτος λόγος που να δικαιολογεί την αποποίησή της.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Η επιλογή των υποψηφίων οι οποίοι α) έχουν καταθέσει αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο Χίου αλλά δεν έχουν λάβει ακόμα αριθμό μητρώου επειδή εκκρεμεί η αποδοχή της αίτησής τους, ή β) δηλώνουν ότι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο Χίου και, εφόσον επιλεγούν, θα εγγραφούν ταυτόχρονα με την έναρξη της άσκησής τους στα δικαστήρια, τελεί υπό την αίρεση της εγγραφής τους ως ασκουμένων δικηγόρων. Σε περίπτωση που ο Δικηγορικός Σύλλογος Χίου απορρίψει την αίτηση εγγραφής τους ως ασκουμένων δικηγόρων, χάνουν αυτομάτως τη θέση τους στο αντίστοιχο δικαστήριο και δεν έχουν καμία αξίωση για οτιδήποτε.

- Οι αιτήσεις και η ακρίβεια των επιμέρους στοιχείων των αιτούντων θα ελεγχθούν πλήρως από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δικηγορικού Συλλόγου Χίου.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υπερβούν των αριθμό των διαθέσιμων θέσεωνη επιλογή θα γίνει με κλήρωση, από εκπροσώπους του Δικηγορικού Συλλόγου Χίου, την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα10.00πμ.

Την ίδια ημέρα θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Συλλόγου (www.dsx.gr) με το όνομα του επιλεγέντος, προκειμένου ο τελευταίος να προσέλθει στο Δικηγορικό Σύλλογο Χίου το αργότερο έως τις 14.00 της Παρασκευής 12 Σεπτεμβρίου 2013 και να συμπληρώσει σχετικό απογραφικό δελτίο με τα αναλυτικά του στοιχεία. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης προσέλευσης και έγκυρης συμπλήρωσης του απογραφικού δελτίου, χάνει αυτομάτως τη θέση του στο αντίστοιχο δικαστήριο και δεν έχει καμία αξίωση για οτιδήποτε.

Το απογραφικό δελτίο θα διαβιβασθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οπότε και θα ξεκινήσει η άσκηση  του επιλεγέντος στα δικαστήρια.

Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Η αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής των ενδιαφερομένων για άσκηση στα δικαστήρια της Χίου υποβάλλεται έντυπα, εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης αποκλειστικής προθεσμίας, στα γραφεία του Δ.Σ.Χ. κατά τις ώρες λειτουργίας τους.

Τυχόν υποβολή περισσοτέρων της μίας αιτήσεων από τον ίδιο ενδιαφερόμενο συνεπάγεται αυτομάτως τον αποκλεισμό του από τη διαδικασία.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης στα δικαστήρια, οι ασκούμενοι δικηγόροι παύουν να ασκούνται ενώπιον δικηγόρου ή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ενώ, μετά το πέρας της άσκησης στα δικαστήρια, υποχρεούνται συνεχίσουν την άσκησή τους, εφόσον απομένει επιπλέον χρόνος για τη συμπλήρωση του 18μηνου της άσκησης, ομοίως ενώπιον δικηγόρου ή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Τέλος, εκ του περισσού, διευκρινίζεται ότι την ευθύνη πληρωμής των ασκουμένων Δικηγόρων στα Δικαστήρια έχει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΘΙΠΠΗ ΖΑΝΝΑΡΑ                                                ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΠΙΠΙΔΗΣ

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 05 Σεπτέμβριος 2014 14:02
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Τρίτη, 12 Αύγουστος 2014 08:13

Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος υποβολής αίτησης εγγραφής στο μητρώο εκτελεστών διαθηκών 

Οι προϋποθέσεις υποβολής συμμετοχής στο μητρώο εκτελεστών  καθώς και η διαδικασία κατάρτισης πινάκων και διορισμού στο μητρώο ορίζονται με την υπ΄ αριθ.  πρωτ. ΔΚΠ 1198619  ΕΞ 2013 / 30.12.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών την οποία επισυνάπτουμε προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη μας  και  να υποβάλλουν όσοι επιθυμούν  αίτηση και να εγγραφούν στο εν θέματι μητρώο.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της αίτησης εγγραφής  στο μητρώο είναι η  31η  Οκτωβρίου  κάθε έτους.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στην Δ/νση Κληροδοτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, τηλ. 210- 5235622.

Δείτε την απόφαση εδώ

 
« ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 1 από 21