Αρχική

Συνδεση ΧρηστηΕιδήσεις απο το Lawnet.gr

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

ΝΟΜΟΣ

Συνδεδεμενοι Χρηστες

Έχουμε 4 επισκέπτες και 2 μέλη συνδεδεμένους
nomiki_voithia


ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΙΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Τρίτη, 21 Ιούνιος 2016 13:03

ANAKOINΩΣΗ

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΛΕΔΕ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

****************************

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ

Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Αχαρνών 29-10439 Αθήνα

Τηλ 2108822076   Φαξ 210-8822914

Αθήνα 13 Ιουνίου 2016

Αριθ. Πρωτ. 1690

Προς

Τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων - μελών του Λ.Ε.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση αποφάσεων της Γ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε.

Σας γνωρίζουμε ότι η Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε. κατά τις με αριθ. 51/2016 και 52/2016 συνεδριάσεις της, αποφάσισε τα ακόλουθα:

α/ Ενέκρινε τα πεπραγμένα της Διοίκησης για το έτος 2015, τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσης 2015, τον Προϋπολογισμό του έτους 2016 και τις τροποποιήσεις του Προϋπολογισμού έτους 2015.

β/ Παρέτεινε την ημερομηνία λήξης της υποβολής αίτησης για τον διακανονισμό των προς το Λ.Ε.Δ.Ε. οφειλών σε δόσεις μέχρι την 30/09/2016.

(Υπενθυμίζουμε ότι η δυνατότητα διακανονισμού των οφειλών σε δόσεις, αφορά οφειλόμενες συνδρομές μέχρι και την 31/08/2015).

γ/ Ενέκρινε τις τροποποιήσεις του Καταστατικού, όπως είχαν προταθεί από το Δ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε.

δ/ Διευκρίνισε ότι τα προνόμια για την εγγραφή των νέων μελών στο Λ.Ε.Δ.Ε. θα αφορούν μόνο τα μέλη-δικηγόρους που έχουν ορκισθεί για πρώτη φορά μετά την 01/01/2011 και ζητούν την εγγραφή τους για πρώτη φορά στο Λ.Ε.Δ.Ε.

ε/ την άτοκη απόδοση στο Λ.Ε.Δ.Ε. των ποσών που παρακρατούνται μηνιαίως από τα γραμμάτια προκαταβολής σε εφαρμογή της Κ.Υ.Α. 61247/2015 και μόνο για την απόδοση των  εισφορών του έτους 2016.

Μετά από  τα παραπάνω παρακαλούμε:

-        να ενημερώσετε τα μέλη του Συλλόγου σας, σχετικά με τις αποφάσεις της Γ.Σ. και ειδικότερα για την παράταση της ημερομηνίας αίτησης για διακανονισμό των προς το Λ.Ε.Δ.Ε. οφειλών και

-        να φροντίσετε για την μηνιαία απόδοση στο Λ.Ε.Δ.Ε. των παρακρατηθέντων ποσών από τα γραμμάτια προκαταβολής για την εισφορά-πόρο της Κ.Υ.Α. 61247/2015.

Η Διευθύντρια

ΕΛΕΝΑ ΠΙΤΣΙΛΛΟΥ

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2016 08:47

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΗΣ 18-6-2016

Η Συντονιστική Επιτροπή Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος που συνήλθε εκτάκτως σήμερα 18.06.2016 στην έδρα του ΔΣΑ αποφάσισε ομόφωνα: 

  • ·
  • · Σύγκληση Συντονιστικής το πρώτο δεκαπενθήμερο Σεπτεμβρίου 2016 για επανεκτίμηση της κατάστασης
  • ·

Μεταβολή πλαισίου – Στοχευμένη αποχή 

Αποχή από: 

  • · Διοικητικές δίκες: φορολογικές (συμπεριλαμβανομένης της δημοτικής φορολογίας), τελωνειακές και όσες έχουν αντικείμενο διοικητικά πρόστιμα, στον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας, εφόσον υπάρχει ολικώς ή μερικώς αυτοδίκαιο ανασταλτικό αποτέλεσμα ή έχει ληφθεί προσωρινή δικαστική προστασία (είτε δυνάμει προσωρινής διαταγής, είτε δυνάμει απόφασης επί αναστολής). Στον δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας και στο στάδιο της αναίρεσης, αποχή από δίκες όπου ο δημόσιος φορέας (Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή κ.λπ.)  έχει ασκήσει το ένδικο μέσο.
  • · Την εκδίκαση του κυρίου ενδίκου βοηθήματος ή μέσου στις υποθέσεις του ΚΕΔΕ, εφόσον υπάρχει προσωρινή δικαστική προστασία  (έχει ληφθεί προσωρινή διαταγή ή απόφασης αναστολής), καθώς επίσης σε όλες τις δίκες του ΚΕΔΕ , όπου ο δημόσιος φορέας (Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή κ.λπ.) είναι ανακόπτων (στον πρώτο βαθμό), ή στον δεύτερο βαθμό και στο στάδιο της αναίρεσης όταν ο δημόσιος φορέας έχει ασκήσει ένδικο μέσο.
  • · Ποινικές δίκες: αποχή μόνο από φορολογικές, τελωνειακές και κοινωνικοασφαλιστικές (μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών). Η αποχή ισχύει και στις περιπτώσεις συρροής με άλλα ποινικά αδικήματα. Από τις ως άνω περιπτώσεις η αποχή δεν εκτείνεται: α) στα Πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι όταν έχει συμπληρωθεί από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως εξαετία σε α’ βαθμό και επταετία σε β’ βαθμό, και β) σε όλες τις περιπτώσεις όπου υπάρχουν κρατούμενοι.
  • · Την εκδίκαση του κυρίου ενδίκου βοηθήματος ή μέσου στον πρώτο βαθμό στις υποθέσεις αναγκαστικής εκτέλεσης εκ μέρους Τραπεζών ή Εταιριών Διαχείρισης ή Απόκτησης απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, εφόσον υπάρχει προσωρινή δικαστική προστασία (προσωρινή διαταγή ή αναστολή) ή στον δεύτερο βαθμό και στο στάδιο της αναίρεσης όταν η Τράπεζα ή η Εταιρία Διαχείρισης ή Απόκτησης απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις έχει ασκήσει ένδικο μέσο. Η αποχή δεν εκτείνεται : α) στην ανακοπή κατά πίνακα κατάταξης, β) στην ανακοπή κατά κατακυρωτικής έκθεσης , γ) στην ανακοπή τρίτου, οι οποίες συζητούνται κανονικά.
  • · Δίκες των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) και του ΕΟΠΠΥ, στον πρώτο βαθμό, όπου ο ΦΚΑ ή ο ΕΟΠΠΥ  είναι ενάγων ή αιτών ή προσφεύγων ή ανακόπτων. Στον δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας και στο στάδιο της αναίρεσης, αποχή από δίκες όπου ο  ΦΚΑ ή ο ΕΟΠΠΥ  έχει ασκήσει το ένδικο μέσο και στον πρώτο βαθμό ήταν (ο ίδιος) ενάγων ή αιτών ή προσφεύγων ή ανακόπτων. Κατ’ εξαίρεση των παραπάνω, η αποχή δεν εκτείνεται σε όλες τις περιπτώσεις που ο ΦΚΑ ή ο ΕΟΠΠΥ έχει επιτύχει υπέρ αυτού προσωρινή δικαστική προστασία ή υπάρχει υπέρ αυτού αυτοδίκαιο ανασταλτικό αποτέλεσμα (οπότε το ένδικο βοήθημα ή μέσο εκδικάζεται κανονικά).
  • · Ειδικώς ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αποχή από όλες τις διαδικασίες όπου ο ΦΚΑ ή ο ΕΟΠΠΥ έχει ασκήσει το ένδικο βοήθημα ή μέσο.
  • · ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΑΠΕΧΟΥΝ ΕΩΣ 30-6-2016 ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Γ.Σ. Η Δ.Σ.

Απέχουν έως τις 30-6-2016 τα μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων:

Λάρισας, Κω, Τρικάλων, Δράμας, Σερρών, Πάτρας, Άρτας, Πειραιά, Αιγίου, Φλώρινας, Γρεβενών, Χίου, Κοζάνης, Νάξου, Καβάλας, Ροδόπης, Χαλκιδικής, Ναυπλίου, Μεσολογγίου, Ξάνθης, Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας, Βόλου, Καρδίτσας, Σπάρτης, Γυθείου, Ηρακλείου, Ρόδου, Σύρου, Κορίνθου, Κατερίνης, Άμφισσας και Τρίπολης.


 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Παρασκευή, 17 Ιούνιος 2016 12:42
sel-1 (700 x 990)
sel-2 (700 x 990)
sel-3 (700 x 990)
sel-4 (700 x 990)
sel-5 (700 x 990)
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Πέμπτη, 09 Ιούνιος 2016 13:39

NEΩΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΣΑ 7/6:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών μετά και την απόφαση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, της 3ης Ιουνίου 2016, αποφάσισε: Συνεχίζεται η αποχή με το ισχύον πλαίσιο έως και τις 17 Ιουνίου 2016. Από τις 18 Ιουνίου 2016 και μετά, υιοθετείται το πλαίσιο στοχευμένων δράσεων που αποφάσισε η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, στις 3/6/2016.

Διευκρινίζεται ότι οι υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων συζητούνται χωρίς να απαιτείται άδεια, από την δικάσιμο της 9/6/2016 και εξής, ανεξάρτητα εάν έχει χορηγηθεί ή όχι προσωρινή διαταγή.

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 09 Ιούνιος 2016 13:40
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Σάββατο, 04 Ιούνιος 2016 12:19

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 3/6/2016

Απόφαση  για νέες μορφές δράσεων του δικηγορικού σώματος

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, που συνεδρίασε στην Αθήνα  για να αποτιμήσει τα δεδομένα μετά την ψήφιση του ασφαλιστικού νόμου και να καθορίσει την περαιτέρω στάση του Δικηγορικού σώματος, κατέληξε στις παρακάτω αποφάσεις:

- Πανελλαδική αποχή των  Δικηγόρων έως και τις 17 Ιουνίου 2016 με το ισχύον πλαίσιο χορήγησης αδειών.

-  Στοχευμένες δράσεις από τις 18 Ιουνίου 2016, με αποχή από:

Διοικητικές υποθέσεις φορολογικές, τελωνειακές και όσες έχουν αντικείμενο διοικητικά πρόστιμα και κυρώσεις, εφόσον υπάρχει ολικώς ή μερικώς αυτοδίκαιο ανασταλτικό αποτέλεσμα ή έχει ληφθεί προσωρινή δικαστική προστασία (είτε δυνάμει προσωρινής διαταγής, είτε δυνάμει απόφασης επί αναστολής)

Ποινικές υποθέσεις, φορολογικές, τελωνειακές και κοινωνικοασφαλιστικές

Την εκδίκαση του κυρίου ενδίκου βοηθήματος ή μέσου στις υποθέσεις του ΚΕΔΕ, εφόσον υπάρχει προσωρινή δικαστική προστασία  (έχει ληφθεί προσωρινή διαταγή ή απόφασης αναστολής),

Την εκδίκαση του κυρίου ενδίκου βοηθήματος ή μέσου στις υποθέσεις αναγκαστικής εκτέλεσης εκ μέρους Τραπεζών ή Εταιριών Διαχείρισης και Απόκτησης απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, εφόσον υπάρχει προσωρινή δικαστική προστασία (προσωρινή διαταγή ή αναστολή).

Δίκες των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και του ΕΟΠΠΥ όπου ο ΦΚΑ ή ο ΕΟΠΠΥ  είναι ενάγων ή αιτών ή ανακόπτων

- Άσκηση των προβλεπόμενων ενδίκων βοηθημάτων και μέσων κατά των διοικητικών πράξεων, που πρόκειται να εκδοθούν κατ’ εφαρμογή του ασφαλιστικού νόμου, προκειμένου να διαγνωστεί δικαστικά η αντισυνταγματικότητά του (προσβολή των εκδοθησόμενων κανονιστικών πράξεων ενώπιον του ΣτΕ, και υποστήριξη των συναδέλφων κατά την άσκηση ατομικών ενδίκων βοηθημάτων και μέσων ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων κατά ατομικών πράξεων).

- Αποχή των εμμίσθων δικηγόρων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης από όλες τις ενέργειες που εμπίπτουν στα καθήκοντά τους και αφορούν την εφαρμογή του ασφαλιστικού νόμου (σύνταξη γνωμοδοτήσεων, σχεδίων διοικητικών πράξεων,  κ.λπ.).

Τέλος, η Ολομέλεια εμμένει στην θέση της για την ικανοποίηση των προτάσεων – αιτημάτων – διεκδικήσεων του σώματος, όπως τέθηκαν στον Υπουργό από τη Συντονιστική Επιτροπή.

 
« ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 1 από 56