Αρχική

Συνδεση ΧρηστηΕιδήσεις απο το Lawnet.gr

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

ΝΟΜΟΣ

Συνδεδεμενοι Χρηστες

Έχουμε 9 επισκέπτες συνδεδεμένους
nomiki_voithia


ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΙΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Παρασκευή, 17 Οκτώβριος 2014 09:34

Με το άρθρο 31 του ν. 4274/2014 προστέθηκε στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας το άρθρο 276Α, με το οποίο προβλέπεται η παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες με χαμηλό εισόδημα και για τον χειρισμό διοικητικών υποθέσεων.

Οι δικηγόροι, που επιθυμούν να εγγραφούν στον κατάλογο της Νομικής Βοήθειας σε θέματα διοικητικού δικαίου, καλούνται να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής στο γραφείο των φωτ/πιών του Δικ. Συλλόγου από σήμερα Παρασκευή 17/10 και για μια εβδομάδα μέχρι και τις 24/10.
Απο το ΔΣ
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Τρίτη, 14 Οκτώβριος 2014 08:56

Δικαιολογητικά για το επίδομα τοκετού των αυτοαπασχολούμενων γυναικών άμεσα ασφαλισμένων του Ε.Τ.Α.Α.

Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση επιδόματος μητρότητας στις άμεσα ασφαλισμένες του Ε.Τ.Α.Α.

Αυτοαπασχολούμενες γυναίκες, άμεσα ασφαλισμένες του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), οι οποίες ασκούν αποκλειστικά ελεύθερο επάγγελμα, δικαιούνται λόγω κυοφορίας και λοχείας, μηνιαίο επίδομα μητρότητας, ύψους διακοσίων (200) €
για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος αυτού είναι η ύπαρξη ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές ασθένειας σε είδος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και η άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος αποκλειστικά. Για τη χορήγηση απαιτείται η υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών:

α) Αίτηση της ασφαλισμένης στον οικείο Τομέα Ασφάλισης του ΕΤΑΑ
β) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου ή βεβαίωση γιατρού του μαιευτηρίου για την πραγματοποίηση του τοκετού
γ) Υπεύθυνη δήλωση του N. 1599/1985 ότι ασκεί αποκλειστικά ελεύθερο επάγγελμα και δεν δικαιούται από άλλο ασφαλιστικό οργανισμό επίδομα μητρότητας.

Η αρμόδια υπηρεσία του Ε.Τ.Α.Α. μετά τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και τη διαπίστωση της ασφαλιστικής ικανότητας, καταβάλλει στην ασφαλισμένη, εφάπαξ, το επίδομα μητρότητας, σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα.

Η αίτηση για χορήγηση του εν λόγω επιδόματος υποβάλλεται από την ασφαλισμένη εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία τοκετού.
Προϊσχύουσες διατάξεις των κανονισμών των Τομέων του Κλάδου Υγείας του ΕΤΑΑ που παρέμεναν σε ισχύ ως προς τις παροχές μητρότητας και μετά την ένταξη του Κλάδου Υγείας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., παύουν να ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης. Η ισχύς της απόφασης απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 14 Οκτώβριος 2014 08:57
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Πέμπτη, 02 Οκτώβριος 2014 11:01

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ

Αθήνα 22/9/2014

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Θέµα : Αναγνώριση χρόνου άσκησης δικηγορίας

Μετά τα µε αρ. πρωτ. Φ10041/10451/451/16-6-2011 και Φ. 10041/17154/670/28-9-

2011 έγγραφα της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την αναγνώριση του

χρόνου άσκησης δικηγορίας και τις µε αρ. 130/13/7/2011 και 166/16-6-2012 αποφάσεις της

∆ιοικούσας Επιτροπής του Τοµέα Νοµικών και τη µε αρ.188/5-7-2012 απόφαση του

∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ε.Τ.Α.Α , το δικαίωµα αναγνώρισης του χρόνου άσκησης

δικηγορίας, για όσους δεν ασφαλίστηκαν κατά τη διάρκεια της άσκησής τους, ασκείται µε

αίτηση που υποβάλλεται οποιαδήποτε χρονική στιγµή και µέχρι τη σύνταξη µε καταβολή των

προβλεπόµενων εισφορών.

Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος της άσκησης, όπως όλοι οι αναγνωριζόµενοι χρόνοι

ασφάλισης, είτε πραγµατικοί είτε πλασµατικοί, δεν ανάγεται στο χρόνο πραγµατοποίησης της

εργασίας και είναι θεµελιωτικός µόνο µετά την εξαγορά και ολοσχερή εξόφληση της οφειλής

για την αναγνώριση.

Συνεπώς για θεµελίωση ή κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος µέχρι

31/12/2010 συνυπολογίζεται µόνο ο χρόνος της άσκησης που έχει αναγνωριστεί και

εξοφληθεί µέχρι την ηµεροµηνία αυτή. Εποµένως ο χρόνος της άσκησης εφόσον

αναγνωριστεί από 1/1/2011 δεν µπορεί να συνυπολογιστεί ως συντάξιµος για τη θεµελίωση

των προϋποθέσεων που απαιτούνται µέχρι 31/12/2010 και υπολογίζεται στο συντάξιµο

χρόνο από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για αναγνώριση.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Δευτέρα, 29 Σεπτέμβριος 2014 14:40

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Τιμώντας την Εορτή του προστάτη της Δικαιοσύνης, Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη, Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην θεία Λειτουργία μετ΄ αρτοκλασίας στο ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας (Μερσινίδι)  την Παρασκευή  3 Οκτωβρίου ε.ε.

Μετά την θεία λειτουργία θα ακολουθήσει μικρή δεξίωση στον αύλειο χώρο της Ιεράς Μονής.

Με τιμή

Τα Διοικητικά Συμβούλια

Δικηγορικού Συλλόγου Χίου                                Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Χίου

Σημ.( Ο ΔΣΧ διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου (Σκυλίτσειο) την ίδια μέρα και προσκαλούνται τα μέλη που επιθυμούν να λάβουν  μέρος).

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Παρασκευή, 19 Σεπτέμβριος 2014 09:44

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΧΙΟΥ

Χίος 12 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στα πλαίσια της εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 3910/11 «Δυνατότητα άσκησης των Ασκούμενων Δικηγόρων στις γραμματείες των Δικαστηρίων», ο Δικηγορικός Σύλλογος Χίου ανακοινώνει ότι:

Στις 12-09-2014 στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου, οδός Ροδοκανάκη 30 και ώρα 10.00πμ έγινε δημόσια κλήρωση, παρουσία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ενδιαφερομένων υποψηφίων Ασκουμένων κ. Τουρνή Παντελή του Λεοντίου, Καλαϊτζή Δέσποινας του Παναγιώτη και Καταρέλου Δήμητρας του Ελευθερίου.

Στην ανωτέρω κλήρωση επελέγη η κ. Καλαϊτζή Δέσποινα του Παναγιώτη.

Η Πρόεδρος                                                                   Ο Γ. Γραμματέας

Ανθ. Ζαννάρα                                                                   Αύγ. Πιπίδης

 
« ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 1 από 22